, Preperse Pigment Preparation,Pre-dispersed pigment,Dust free pigment-CSR |Ningbo Precise Color Co., Ltd.
  • banner0823

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) υποστηρίζει την αποστολή της εταιρείας να τροφοδοτήσει ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς που ωφελεί τους υπαλλήλους, τις κοινότητές μας και τον πλανήτη.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η αποστολή μας είναι να σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που ωφελούν την ανθρώπινη και περιβαλλοντική υγεία, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουμε και προκαλούμε τον εαυτό μας, τους εαυτούς μας και τους πελάτες μας σε βιώσιμες πρακτικές.

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε ενεργά τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις από την κατασκευή και από τις καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.Αυτές οι προσπάθειες δεν αποτελούν μόνο αναπόσπαστο μέρος της αξίας που προσφέρουμε για τους πελάτες μας, αλλά οδηγούμε τους εαυτούς μας και τους πελάτες μας να υπερβούμε τα βασικά στοιχεία της κοπής απορριμμάτων και της αποτελεσματικής λειτουργίας.

Η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας.

- Τζέλσον Χου.Διευθύνων Σύμβουλος, Precise Group.

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Precise Team πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι είναι η δύναμή μας και έτσι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς και όχι μόνο, παρέχουμε ουσιαστική εκπαίδευση στο προσωπικό και συγκρίνουμε με ένα διεθνές πρότυπο.

Η πολιτική μας για την εισαγωγή στην Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον καλύπτει τους πιο κοινούς τομείς ανησυχίας σε σχέση με την επαγγελματική υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εξοικειώσει το προσωπικό με τον τομέα εργασίας του, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, τα σημεία συγκέντρωσης και τους κανόνες ασφαλείας.

Αναφέρονται όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με HSE, όπως τραυματισμοί, κίνδυνοι και παρ' ολίγον ατυχήματα που συμβαίνουν στο Precise.Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό που έχει ως αποτέλεσμα:

  • * Τραυματισμός ή ασθένεια σε ένα άτομο
  • * Περιπτώσεις μη ασφαλούς εργασιακής πρακτικής
  • * Επικίνδυνες καταστάσεις ή σχεδόν αστοχίες
  • * Ζημιές σε περιουσίες και περιβάλλον
  • * Καταγγελίες για απαράδεκτη συμπεριφορά

Πρέπει να υποβληθεί Ακριβής Αναφορά Συμβάντος και απαιτείται προσωπικό να βοηθήσει στη διερεύνηση του συμβάντος.

Οι Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης περιγράφουν τι πρέπει να κάνετε σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και παρέχουν αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.Αυτό περιλαμβάνει σχέδια εκκένωσης, τοπικούς χώρους συγκέντρωσης, εξόδους κινδύνου και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο σοβαρό περιστατικό, το προσωπικό θα ακούσει τον συναγερμό συναγερμού/εκκένωσης και θα κατευθυνθεί να εκκενωθεί στην περιοχή συγκέντρωσης μέχρι να ειδοποιηθεί διαφορετικά.Δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ξανά στο κτίριο έως ότου εξουσιοδοτηθούν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όλα τα κτίριά μας είναι εξοπλισμένα με μια ποικιλία πυροσβεστικού εξοπλισμού, όπως καρούλια εύκαμπτων σωλήνων και πυροσβεστήρες.Διαθέτουμε μέλη του προσωπικού που είναι εκπαιδευμένα στις Πρώτες Βοήθειες, σε διάφορα τμήματα, που είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν πλήρως εξοπλισμένα κιτ πρώτων βοηθειών με είδη.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα σε κανένα κτίριο.Οι καπνιστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι καπνίζουν σε καθορισμένους χώρους που έχουν διατεθεί για αυτό.Το ProColor υποστηρίζει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και αποθαρρύνει το προσωπικό από το κάπνισμα.

Η χρήση αλκοόλ κατά τις ώρες γραφείου δεν επιτρέπεται ούτε επιτρέπεται σε κανέναν από τους υπαλλήλους να εισέλθει στο χώρο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ποιοτικός έλεγχος είναι το γονίδιο μέσα μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών με ποιότητα και εξυπηρέτηση, οι παραγωγικές δραστηριότητες της Precise δίνουν σταθερά έμφαση στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πελάτες.

 

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις παραπάνω δεσμεύσεις, εμείς στην Precise θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πλήρως την ακόλουθη πολιτική:

1. Αδιάκοπη Ε&Α στον τομέα της τεχνολογίας κατασκευής και απόλυτη αυστηρότητα στον ποιοτικό έλεγχο.

2. Συνεχής μείωση κόστους, βελτίωση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

3. Εξάρτηση από μια πελατοκεντρική στάση για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών.

4. Από κοινού υιοθέτηση και διατήρηση ενός πελατοκεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε συνεργασία με τους πελάτες.

5. Μετάβαση από την εστίαση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση στην υπηρεσία πριν από την πώληση, καθιερώνοντας την Precise ως πάροχο υπηρεσιών.